DVK-Lillebælt

Nytårskur referat

Tilbehør til de gule ærter

REFERAT

Nytårskur DVK-Lillebælt

Torsdag den 10. februar 2022

Mødestedsleder John Andersen bød alle fremmødte velkommen, hvorefter han bød på Gule Ærter m.m., betalt af Køreselskabet.

Efter maden foreslog John A., medlem Henning Rasmussen som ordstyrer og referent.

1.        Beretning ved John Andersen.

Året der gik 2021

Året, 2021 var præget af Corona, ligesom 2020.

Nytårskuren var aflyst, ligesom meget andet helt frem til det sene forår.

Påskeløbet var jo aflyst, men Henry Schmidt lavede Kr. Himmelfartsdag en god lille tur til Ringkøbing egnen, hvor vi også fik dejlig kromad.

Vi kom så småt i gang med klubaftener.

Havnen hver tirsdag blev et kæmpe tilløbsstykke. Folk hungrede efter at komme ud.

Henning Rasmussen og John C. lavede en rigtig dejlig Ø-tur med madpakke til Frøbjerg Bavnehøj, Gyldensteen Strand og Bogense,.

Til høstløbet havde John C. lavet en dejlig hyggetur rundt i Elbodalen, og vi sluttede her på mødestedet med grill og hygge.

Vi kom på en dejlig efterårstur til Vrads.

Og så kom vi endelig igen på Bilmesse og Brugtmarked i efteråret.

Sandelig om vi ikke også fik holdt en dejlig julefrokost på Hotel Fredericia.

Vi har fået rigtig mange tilbagemeldinger om, at det var en god aften. Tak for det.

Og så lukkede det hele ned igen…  😥

                                   Året der kommer2022       😎                                                                                                                                  

Her spiller Corona stadig ind, men heldigvis kan vi samles her i aften, med kun en måneds forsinkelse.

Aktivitetskalenderen - er opdateret - og lagt frem på hjemmesiden, men kort kan fremhæves:

Klubaftener fortsætter den 2. torsdag i måneden.

Tirsdagstræf sidste tirsdag i vinterhalvåret forsøges som ud af huset arrangementer for medlemmer.

DVK generalforsamling den 19. marts i Nr. Broby

Forhåbentlig er der Bilmesse den 02.- 03. april, som vi plejer.

Havnetræffet starter op tirsdag den 12. april.

Påskeløb, Skærtorsdag den 14. april ved Henry Schmidt og ?  (evt. med kromad)

Ø-tur, lørdag den 11. juni, ved John Christensen og Henning Rasmussen   (madpakketur)

Høstløb torsdag den 11. august, bliver også som det plejer, hvor John C. laver ruten, og vi slutter af med grillen her på mødestedet.

Veterantogstur til Bryrup/Vrads i oktober

Forhåbentlig er der igen Bilmesse den 22.-23. oktober, som vi plejer.

Julefrokosten torsdag den 08. december, efter samme koncept som i 2021

- også på Hotel Fredericia.

Hvis andre har lyst til at lave køreture er de velkommen, men det skal stemmes af med aktivitetskalenderen og mødestedet.

Herudover et vi nødt til at tage det, som det kommer, men se og følg kalenderen på vores hjemmeside. - tryk her

2.     Økonomi ved kasseren Bertel Bertelsen

Bertel kunne fortælle, at budgettet overfor DVK var overholdt.  

Køreselskabets regnskab viser et pænt overskud, som primært stammer fra aktiviteter ved havnen.

Iøvrigt fortsætter Bertel som kasserer, da ingen andre ønskede at være det.

3.      Valg af mødestedsleder

John Andersen fortsætter som mødestedsleder.

Henning R. og John A. koordinerer Havnetræffet hver tirsdag i sommerhalvåret.

Plan for hjælpere forsøges koordineret.

4.   Eventuelt, forslag, løst og fast m.m.

Henning R. orienterede om, at ny lokalplan i 2023 for Havnen, er under udarbejdelse, men vi håber på at kunne fortsætte/blive på lokationen.

Plus i øvrigt med 7 krydstogtskibe i år.

Forslag om at invitere borgmester Steen Wrist til en klubaften.

Scenen, som vi tidligere har lånt til musikaftener på Havnen er solgt, men Thom Frank har tilbudt at stille faciliteter til rådighed. (Tak til Thom !)

Flere udtrykte tilsagn om hjælp på havnen. 🙂

Forslag om tur til bl.a. Hindsgaul i Strib, RKS i Haderslev m.fl. (f.eks. tirsdag aftener i vinterhalvår)

Tak for god ro og orden.  👍  😉

Nyeste kommentarer

26.08 | 14:02

Glæder mig til jeg engang bliver medlem af jeres lokal afdeling

26.08 | 08:38

Atter en go tur og atter en go aften med rigelige mængder af mad og drikke...

03.05 | 17:37

Det kunne være rigtig smart at der stod Fredericia på jeres Banner.

23.02 | 11:04

Rigtig gode billeder Bertel! De er lige til scrapbogen! Tak fordi du kom og l...